nedeľa 3. decembra 2017

Čas adventný...

Poslednou novembrovou nedeľou sa skončil kresťanský cirkevný rok. Katolíci ju nazývajú Nedeľou Krista Kráľa, evanjelici Nedeľou večnosti.
Nový cirkevný rok sa začína dnešnou nedeľou   3. decembra, ktorá zároveň otvorí predvianočné pôstne obdobie - advent. Príprava na narodenie Ježiša Krista, čiže jeho prvý príchod, trvá štyri nedele. Práve toto obdobie je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána. 
Keďže tento rok 24. december pripadne na nedeľu, zažijeme najkratší možný advent. Vianočný predvečer sa kryje s poslednou adventnou nedeľou.
Slovo advent pochádza z latinského adventus a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. 
Biblia hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva, vzdáva hold tomu, kto je očakávaný a a prichádza ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec vyjadruje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je "Svetlo sveta." Je aj symbolom Kristovho evanjelia, ktorého autormi boli štyria evanjelisti Lukáš, Marek, Matúš a Ján. Najčastejše sú sviečky modré alebo fialové, symbolizujúce liturgické farby adventných nedieľ. Ozdoby na adventnom venci by mali byť skromné, iba suché plody, šípky, šišky alebo mašle vo fialovej alebo bielej farbe. Adventný čas je taký malý pôst, obdobie pokánia, zamyslenia, kajúcnosti a očistenia človeka.


Štyri adventné sviečky
Prvá sviečka MIER - vzdychla a povedala: "Moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú". Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až zhaslo...
Svetlo druhej sviečky VIERA povedalo: "Som zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila." Prievan ju zhasol...
Ticho a smutne sa k slovu prihlásila tretia sviečka: "Volám sa LÁSKA, už nemám silu aby som horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by mali radi." Zhaslo i toto svetlo.
Do miestnosti vošlo dieťa, pozrelo na sviečky a povedalo: "Vy musíte predsa svietiť!" Skoro sa rozplakalo...
Vtom sa prihlásila k slovu posledná štvrtá sviečka  a povedala: "Neboj sa, pokiaľ ja svietim, môžem aj ostatné sviečky znovu zapáliť. Volám sa NÁDEJ." Dieťa zaplálilo od tejto sviečky aj ostatné. 
Plameň Nádeje by nikdy nemal v našich životoch vyhasnúť.  Plamene Mieru, Viery, Lásky a Nádeje neustále udržujme zapálené.

Milí priatelia, prežite tento adventný čas v nádeji a viere v mier a lásku...

2 komentáre:

  1. Evka, dozvedela som sa niečo, o čom som nikdy nepočula, dík!
    Prajem ti krásne chvíle predvianočné!

    OdpovedaťOdstrániť